English

Yönetim Kadrosu

Tamer Utkucu - Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Gedikoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Fikret Çelik - Yönetim Kurulu Üyesi

Kamil Duman - Yönetim Kurulu Üyesi

Sefer Özdin - Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Haydar Öztürk- Yönetim Kurulu Üyesi

Gülseren Yurdabak - Yönetim Kurulu Üyesi